Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A www.telnetwork.hu weboldalt (a továbbiakban Webáruház) üzemeltető TELNETWORK Magyarország Kft. az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatója, valamint telefonos ügyfélszolgálatával kapcsolatba lépő személy (az Adatkezelési tájékoztató tekintetében a továbbiakban együtt: érintett, látogató, Vásárló vagy Felhasználó) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. Az adatkezelő megnevezése

A Webáruházat a Telnetwork Magyarország Kft. üzemelteti.

Név:  Telnetwork Magyarország Kft.
Székhely és levelezési cím: 1032 Budapest, Zápor utca 53.
Telefonszám: +36 (1) 273 0393
Fax: +36 (1) 273 0395
Email cím: info@telnetwork.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71012/2013
Weboldal:
www. telnetwork.hu
Áruház neve: telnetwork.hu
Adószám: 23075621-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-951-773
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság
Bankszámlaszám: 10700763-69872664-51100005
Kapcsolattartó neve: Kovács Sándor
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-1/273-0393
Kapcsolattartó e-mail címe:  info [kukac] telnetwork.hu

 1. Az adatkezelés elvei

A Webáruházban végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, regisztráláskor, termékek rendelésekor, hírlevelünkre való feliratkozáskor személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzünk. Különleges személyes adatot nem kezelünk és nem tárolunk.

A személyes adatok kezelését minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, melyek közül a legfontosabbak a következők: az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja

3.1. Regisztráció, vásárlás, szolgáltatás biztosítása

A Webáruház böngészése regisztrációhoz nem kötött. A Webáruház nem regisztrált látogatóiról semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk, és nem tárolunk. A Webáruházban történő regisztráció és vásárlás során Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését.

A kezelt adatok köre:

 • Név, számlázási és levelezési cím, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben/telefonon a megrendelés dátuma, a Felhasználó számítógépének publikus IP címe.
 • Jogi személyek esetén cégnév, székhely, számlázási és levelezési cím, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és elérhetősége e-mailben és telefonon
 • Hosszabbítás esetén az érvényes kliensszám, illetve licencazonosítók
 • Kedvezmény igénybevétele esetén az igazoló dokumentumok másolata

Az adatkezelés célja: a szerződés létrehozása és teljesítése, számlázás, a szerződéshez kapcsolódó ügyintézés, követeléskezelés, felhasználói támogatás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint az E-kertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése rendelkezik. A számlázással kapcsolatos adatkezelések körében a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de amennyiben a szerződés létrejött, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.
Adatfeldolgozó:   Tárhely.EU. Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

ESZTOM Könyvelő- és Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Lehel utca 12.

Fáma First Kft., 1194 Budapest, Viola u. 38.

Kedvezmény igénybevétele esetén a részünkre megküldött igazoló dokumentumok másolatát kizárólag ellenőrzésre használjuk fel és bizalmasan kezeljük.

A Felhasználó személyes adatait kizárólag a szoftverfejlesztő magyarországi képviseletét ellátó illetve a disztribútori tevékenységet ellátó cég részére továbbítjuk. E cégek:

Panda Security termékek esetén:
P.Antivírus Hungary Kft. (1146. Budapest, Hungária krt. 162-168.),
Ramiris Europe Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.)

ESET termékek esetén:
Sicontact Kft. 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C

G DATA terméklek esetén:
V-Detect Antivírus Kft., 1094 Budapest, Liliom utca 50.

F Secure termékek esetén:
Yellow Cube Kft., 8400 Ajka, Kosztolányi Dezső utca, 14. A,

Kaspersky termékek esetén:
HRP Hungary Kft., 1033 Budapest, Huszti út 34

Bitdefender termékek esetén:
Biztributor Kft. 1112 Budapest, Kőoltár utca 4/A.

A továbbítás kizárólagos céljai a következők:

– a vásárlás/előfizetés lebonyolítása, vásárló regisztrálása a szoftverfejlesztőnél.
– a megrendelés visszaigazolás, illetve a számla kiállítása, elküldése,
– a szerződéses kötelezettségünk teljesítése
– a Termékhez kapcsolódó licenc levél, aktiváló kód, illetve egyéb felhasználói információ elküldése
– felhasználói jog biztosítása a szoftver legális használatára
– a fejlesztő által biztosított felhasználói támogatás megvalósítása
– vásárló kedvezményre való jogosultságának igazolása a fejlesztő felé
– Felhasználó eseti értesítése a szoftver előfizetés lejáratáról, a hosszabbítás lehetőségeiről, esetleges akciókról.

Felhasználó a vásárlás során az Általános Szerződési feltételek és az Adatkezelési irányelvek elfogadásával egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Telnetwork Magyarország Kft. a fenti két céghez a felsorolt célokból továbbítsa.

3.2. Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel webes űrlapon

Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás vagy más célból velünk kapcsolatba lépő látogatóink a Webáruházon keresztül megadott, a személyükhöz köthető adatait (például név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt a Látogató az adatot megadta.

A kezelt adatok köre: Felhasználó e-mail címét, nevét tartjuk nyilván.
Az adatkezelés célja: Felhasználó kéréseinek, kérdéseinek megválaszolása, kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de legfeljebb3 évig. Törlési szándékot az info@telnetwork.hu-ra küldött e-mail formájában is elfogadunk.
Adatfeldolgozó:   Tárhely.EU. Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

3.3. Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Telnetwork Magyarország Kft. csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a hírlevelünkre feliratkozott Felhasználók adatait nem adjuk át harmadik személynek.

A kezelt adatok köre: a hírlevélre feliratkozott Felhasználó e-mail címét, nevét, címét és irányítószámát, a feliratkozás dátumát, a feliratkozás IP címét, a feliratkozás megerősítésének időpontját, a megerősítés IP címét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre történő kattintásokat tartjuk nyilván.
Az adatkezelés célja: direkt marketing adatbázis építése, a hírlevélre feliratkozott Felhasználók értesítése új ajánlatainkról, akcióinkról, nyereményjátékokról.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik.
Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig, de legkésőbb 3 évig. A hírlevelek tartalmaznak egy leiratkozó linket arra az esetre, ha az érintett később mégsem szeretne hírlevelet kapni, erre kattintva azonnal leiratkozhat. Leiratkozási szándékot az info@telnetwork.hu-ra küldött e-mail formájában is elfogadunk.
Adatfeldolgozó:   Tárhely.EU. Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Amennyiben a Látogató úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, az általa megadott e-mail címre a következő típusú értesítéseket küldjük: A Telnetwork Magyarország Kft. által kínált termékekre és szoláltatásokra vonatkozó aktuális akciók, újdonságok, egyéb informatikai hírek. A hírlevelek A Telnetwork Magyarország Kft. nevében, a tulajdonában lévő weboldalak arculatával (panda-online.hu, nod32-antivirus.hu, szamitobbgep.hu, szamitogepvilag.hu, szamitogep-karbantartas.hu, telnetwork.hu) kerül kiküldésre.

3.4.Panaszkezelés

A TELNETWORK Magyarország Kft. – az Fgytv 17/A. § (2) bekezdése szerinti szóbeli panasz esetén – az ügyfélszolgálatára telefonáló fogyasztó személyes adatait külön panaszjegyzőkönyvben rögzíti, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges.

A kezelt adatok köre: a Vásárló neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a vállalkozás nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról; a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; a panasz egyedi azonosítószáma; továbbá minden olyan adat, melyet a Vásárló a panaszában önkéntesen ad meg.
Az adatkezelés célja: panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: a Vásárló önkéntes hozzájárulása, mely az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontján alapul, továbbá az Fgytv 17/A. § (3)-(7) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama: az Fgytv 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.

3.5.Egyéb adatkezelések

A jelen tájékoztatóban nem szereplő adatkezelések tekintetében közvetlenül az adatok felvételét megelőzően adunk tájékoztatást.

3.6. Cookiek (sütik) használatának szabályzata

Mik azok a cookiek (sütik), és mire használja a Telnetwork Magyarország Kft.?
A Webáruház meglátogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a Telnetwork Magyarország Kft. jelen szabályzatban ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a látogató a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja a Webáruház használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely rögzíti ezt a választást és a Webáruház további használatát az adott weboldalon alkalmazott sütik használatának jóváhagyásának tekintjük.

Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a Webáruház funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internet böngésző súgója segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.

További információ a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján található.

A Telnetwork Magyarország Kft. nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak sütiket.

3.6.1. A Webáruház oldalain használt sütik fajtái

A Telnetwork Magyarország Kft. által használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

 • nélkülözhetetlen sütik
 • statisztikai sütik
 • funkcionális sütik
 • nyomkövető sütik
 • webjelző sütik

Nélkülözhetetlen sütik
A nélkülözhetetlen sütik a Webáruház működéséhez elengedhetetlenek. A látogató a segítségükkel helyezheti a termékeket a kosárba, és haladhat végig a fizetési folyamaton. Egy weblap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre nem vonatkozik az EU irányelve, mi azonban a teljes tájékoztatásra törekszünk. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Statisztikai sütik
A statisztikai sütik a Webáruház használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik oldalakat látogatja meg a látogató, és milyen esetleges hibák merülnek fel. Ezeknek a sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének javításához járulnak hozzá, valamint segítenek megérteni a látogatók érdeklődését. A statisztikai sütik kizárólag statisztikai adatokat biztosítanak a weblap használatáról, és segítenek a Webáruház tökéletesítésében azáltal, hogy felmérik az előforduló hibákat. A statisztikainak minősített sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.

Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat küldjenek Önnek.

Nyomkövető sütik
A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például a Google, Adserver, és Facebook reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy látogató felkereste a Webáruházunkat. A nyomkövető sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is használhatjuk, amelyek a látogatásról szóló információkat később felhasználhatják személyre szabott reklámokhoz más weblapokon.

Webjelző sütik
A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket az e-mail hírlevelünkben használunk. Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz juthatunk a hírlevelek használatával kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha látogató meg akarja akadályozni a statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező rendszerében, és olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban. Minden Telnetwork Magyarország Kft. által küldött hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.

3.6.2. A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 1. A cookie neve: Google Analytics
  • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
 1. A cookie neve: Hotjar
  • A cookie célja: Honlap látogatóinak ellenőrzése
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.
 2. A cookie neve: Facebook
  • A cookie célja: Facebook tagjai (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 3. A cookie neve: Facebook Pixel
  • A cookie célja: Konverzió mérés
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 4. A cookie neve: Google Adwords
  • A cookie célja: Konverzió mérés
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 2 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 5. A cookie neve: Google Tag Manager
  • A cookie célja: Analytica és reklámtevékenység ellenőrzése
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, állunk szíves rendelkezésére.

 1. Az adatkezelés időtartama

A vásárlás, regisztráció, valamint hírlevél feliratkozás során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházban történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét a TELNETWORK Magyarország Kft. az alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

 • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges,
 • a személyes adatok esetleges papír alapú kezelésére vonatkozó, biztonságot garantáló belső szabályzattal rendelkezik,
 • az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja, melyekkel az is ellenőrizhető, hogy a személyes adatokhoz ki és mikor fért hozzá. E megoldások biztosítják az informatikai rendszer számítógépes csalás és betörés elleni védelmét.
 • a személyes adatokat belső informatikai rendszerében tárolja székhelyén és fióktelepein.
 • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai-szervezési megoldásokkal biztosítja.
 1. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Telnetwork Magyarország Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Telnetwork Magyarország Kft. a Felhasználó kérésére közérthető formában, díjmentesen tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: Telnetwork Magyarország Kft., 1032 Budapest, Zápor utca 53.
 • Ügyfélszolgálat: info@telnetwork.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Telnetwork Magyarország Kft. munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Telnetwork Magyarország Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelését vagy továbbítását kizárólag a társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy társaságunk, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, a döntésről a Felhasználót írásban tájékoztatjuk. Ha a tiltakozás megalapozottsága megállapítható, az adatkezelést megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint erről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó társaságunk döntésével nem ért egyet, illetve ha társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhasználó kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását. Személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. a Felhasználó kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt,
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha ezt a Felhasználó kéri, vagy feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Megjelöljük a személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. Jogorvoslatért fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu)

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Egyéb rendelkezések

A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a Felhasználó azt megadta, és csak a 3. pontban meghatározott feleknek, a 3. pontban meghatározott céllal adjuk át, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.

Budapest, 2018. május 23.